Proof of Stake (PoS) Nedir ?

Proof of stake, platformu muhafaza etmek amacı ile kriptoyu duraklatan ve kilitli duruma getiren bir fikir birliği mekanizmasıdır.

Proof of stake, dizinlere sadece legal yapıların uç uca katkıda olunmasına katkı sağlayarak yapılanmasını sağlayan konsensüs mekanizmasıdır. Platformun korumasını ve denetimini sağlamak için kabul edicilerin kripto para birimini duraklatır hale getirmesini sağlayarak faaliyet gösterir.

Ethereum topluluğu, blok zincirinin karbon durum analizini sert bir manevra biçiminde düşürmek, para biriminin hangi yol ile meydana getirileceğini dönüştürmek için çaba sarf ediyor. Üzerinde uğraştığı metoda, pay ispatı (PoS) adı verilir.

Proof of Stake, Bitcoin ve Ethereum’un içinde bulunduğumuz zaman diliminde ele aldığı Proof of Work’e (PoW) bir altyapı kanalıdır.

Hem PoS hem de PoW, görüş beyan etme prensibinin en sağlam emsalleridir.

Fikir Birliği Çalışma Prensipleri

Çoğul blok zincir teknolojileri, en ana düzeylerinde yalnızca alternatif çözüm kanallarıdır.

Genel bilgi altyapısı, onlara kimlerin ulaşabileceği ve denetim altında tutabileceği için yetkiler belirler. Bu merkezi denetim biçimi son derece kullanıma elverişlidir fakat onları taarruzlara karşı güçsüz ve bertaraf hale getirir. Buna karşılık olarak, blok zincir teknolojileri, programı faaliyete sokan bütün kullanıcıların, finans yapılarından her noktadaki kullanıcılara dek, onları yeni yapılanmadan yükümlü olmasına zemin hazırlar.

Bu zihin karışıklığına neden olabilir, bu sebeptendir ki blok zincirleri “görüş beyan etme ilkeleri” ya da “fikir kabul yapısı” olarak kullanır. Fikir birliği yapıları, platformun sağlıklı bir biçimde faaliyet göstermesine neden olur ve dizinlere sadece legal yapıların bildirilmesine neden olur. Bütün noktalar ya da blok zinciri programını aktif eden bilgisayarlar, uygun ve çalışması için makul durum bildirimi vermek için beraber entegre biçimde denetim yapar.

Bu yapıyı gerçekleştirirken, herhangi bir yapının paylaştırılmış bir platformdaki veri iletim kuvvetinin tam ortasından çoğunu elinde barındırdığı ve daha sonrasında denetim altına alabileceği yüzde elli bir taarruzlarına karşı tam anlamı ile güvenlik ve denetim sistemi meydana getirir.

İş ispatı

İki kere para kullanımını olanaklı duruma getiren yapıların önüne geçmek için Bitcoin, iş ispatı fikir birliği yapısını ve ilkelerini faaliyet koyar. Bu yapısal düzen, kullanıcılardan platform yapı faaliyetlerine destek olmak için ekipman ve elektrik enerjisi ele almalarını beyan eder ve şart koşar.

İş ispatı olarak, bir faaliyet dizin bütününü ilk halleden ve bitiren birey olmak için ileri derece uğraştırıcı konuları alt etmeye gayret gösterirler. Faaliyetleri, yapıların kabul edilebilir olduğunu onaylamaya destekçi durumda olur. Karşılığında ise, Bitcoin türevi kripto para birimi ile hediye verilir, kazanç geliri elde edilir.

Faaliyet gösterme ispatı, Bitcoin dizayn edimi içine katılım gösterdi ve Ethereum da içinde yer almak üzere başka kripto para birimleri vasıtası ile bire bir şekilde alıntı haline alındı. Fakat bu yapının diğer içeriklerinden bir tanesi de problemin önüne geçmek için çok derecelerde enerji ve bir sorun üstünde faaliyet gösteren makineler ihtiyacı getirmesidir.

Yatırım ispatı

Ethereum dizayn edicileri, pay ispatı üstünde faaliyet gösterecek ve en neticesinde Ethereum esas platformu ile bir hale getirecek sistem olan Ethereum 2.0 isimli farklı bir geliştirici dizin bütünü meydana getiriyor.

Ethereum 2.0 yapısı üstündeki Proof of Stake, Proof of Work ile tıpa tıp bir neticeyi elde etmeyi hedefler, blok zincirindeki hareketleri koruma altına alarak denetimli bir biçimde kabul etmek ve onaylamak için kullanır.

Fakat PoW madencileri platform denetimini meydana getirmek için ekipman fonlarını temin ederken, PoS kabul edicileri kripto paralarını kendi bünyesine katar yani temin eder durumda olur. PoS ile, bir dizindeki yapıları kabul etme ve alakalı tutarları elde etme olanağı yaratmak için, kabul edicilerin elden çıkaramayacakları en alt limit olarak 32 ETH’yi duraklatır hale getirmeleri ya da stake etmeleri gerekir. Blok zinciri, platformu muhafaza etmek için bu duraklatılır hale getirilmiş kriptoyu ele alır.

Ethereum Vakfı’na göre, pay ispatı, iş ispatı kavramına nispeten birtakım farklı pozitif yönlere vakıftır.

Hediye elde etmek için en çok seviyede bilgi yapı kuvvetine vakıf olmaya dayanmadığı için ultra seviyede ekipmanlara gereksinimiz bulunmamaktadır.

Bu, daha çok kullanıcının bir Ethereum noktasını aktif etmeye dahil olma ihtimalinin önünü açar ve bu da daha çok merkeziyetsiz duruma getirme ve yüzde elli bir saldırılarına rağmen daha çok mukavemet desteği ve gücü meydana getirir.

Daha az miktarlarda ekipman ihtiyacı sebebi ile, ispatlanmak durumunda vaziyet alan, faaliyet gösterme ispatından çok daha düşük seviyelerde enerji ele alır.

Platform Tercih Edilme Etkenleri

Kabul ediciler, yeni dizinler teklif etmek için platform vasıtası ile düzensiz bir şekilde tercih edilir.

Ek olarak, her yirmi dört saatte bir farklılık gösteren 128 noktadan meydana gelen oluşumlar vasıtası ile düzensiz bir şekilde küme haline getirilir. Taze bir yapı dizini meydana getirildiğinde ve blok zinciri altyapı kanalına konum aldığında, PoS fikir birliği ilkeleri, kabul görülen dizinin doğru olduğunu “kabul etmek” için birçok delege bütünü tercih eder.

Kabul ediciler hem dizin oluşturmak için hem de başka dizin oluşumlarının yapıldığını deneyim ettiklerini onay halinde benimsemek için hediye alırlar. Kabul ediciler aktif durumda değillerse ya da doğru bir şekilde kabul edememişler ise bunun karşılığında birtakım yaptırımlara maruz kalırlar. Platforma karşı saldırmaya gayret gösterirler ise bütün paylarını kayıp etme riski ile karşı karşıya kalabilirler.

Çalışma prensibi, platform üstünde istatistiksel olarak mümkün olmayan bir taarruz yapmak için dizayn edilmiştir. Birtakım ileri gelen inceleme ve tasarım yapılarına göre;

“Platformdaki kabul edicilerin üçte birini denetim altında tutan bir art niyetli kullanıcının, bir taarruzu istediği bir biçimde kontrol etmek için bir yapı sistemindeki kabul edicilerin üçte ikisini denetim altında tutma ihtimali ise trilyonda birde az”

Ethereum, pay ispatını ele alan ilk kripto para birimi durumda değildir. Algorand (ALGO), Cardano, Cosmos, EOS, Polkadot ve Tezos yapısının bütünü bir pay ispatı versiyonunu yürürlüğe ve denetim altına koydu.

Piyasalar

Son Yazılar

Benzer Konular

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz