Coinbase IPO Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Popüler kripto para borsası Coinbase, belirlenmiş tarihlerde yapılması hedeflenmiş ilk çok sayıda kullanıcıya, firmaya ortak olmaları sebebi ile yapılan duyuruyu (IPO) hayata geçirecek.

Coinbase borsası, finans yapısının 1.9 milyon doları aşkın kazanç elde ettiği oldukça verimli geçen bir senenin sonrasında Nasdaq’ta arza açık hale getirilen ilk kripto para firması haline gelecek. İleri gelen finans yapılarından biri olmakla birlikte; kripto para birimi sektörü ile başlangıç bağlantılarını inceleyen birden fazla kullanıcı için platform geçidi olanağı sunar.

Coinbase kısa sayılabilecek bir süre evvel, kültürel hale gelmiş ekonomik tabanlı piyasalara nazaran kripto para ticaret pazarının kapasitesini göz önüne alarak enteresan ve ilgi çekici bir sayı olan 56 milyon katılımcıya sahip durumda olduklarını duyurdu.

IPO Nedir ?

Çok sayıda kullanıcıya, firmaya ortak olmaları sebebi ile yapılan duyuru, bir firma vasıtası ile ticareti yapılan pay senetlerinin başlangıç arza açık ticaret hareketidir. Bir halka arz kavramından evvel, bir firma kendine has olarak onay görür ve çoğunlukla yöneticiler ve kullanıcılar vasıtası ile ekonomik altyapısı elde edilir.

Bir kuruluş halka arza katıldığında, dahil olduğunda çoğul halk ardından pay temin edebilir ve kuruluşun bir parçasına vakıf olabilir. Bu zaman dilimi içerisinde endüstride arza açılma adı ile tanınır.

Bu anlatı ile beraber, Coinbase mevzu bahis olduğunda, bunun yerine bir halka açılma birden fazla taraftan değişik olan direkt bir yayınlama servis ediyorlar.

Direkt Yayınlama Kavramı Nedir ?

Direkt yayınlama, bir kuruluşun taze yapılarını öneri şeklinde sunmak yerine evvelden beri faaliyet gösteren payları bünyesine katarak halka açılmayı tercih etmesidir.

Zaman dilimi içerisinde bir halka arza yakın bir şekilde faaliyet gösterir, fakat bunun yerine Coinbase geliştiricilerinin hali hazırda yer alan paylarını piyasa ticaret alanlarında ticarete açmasına olanak tanıyor. Bu paylar maaş, pay karşılığı seçenekleri ya da OTC yapıları kanalı ile elde edilebilir.

Direkt bir yayınlama seçeneğinde, kullanıcılar duraklatma zamanı olmadan pay ticaretinde bulunabilirler. Bu duraklatılma zamanı, bir halka arzın ardından, payların iç yapıdan anlayanlar vasıtası ile ticareti yapılamayacağı bir zaman dilimidir. Direkt yayınlama ek olarak, çoğul durumda bir halka arz kanalı ile para kullanım finans merkezlerine doğru karşılanan tutarların önüne geçilebileceği manasına denk gelir.

Halka Arz ile Doğrudan Listeleme Arasındaki Fark Nedir ?

Bir halka arz ile direkt yayınlama dahilindeki esas noksan, bir halka arzın bir kere yeni pay senedi ticareti yaparken, direkt bir yayımın bir firmanın geliştiricileri aracılığı ile saklı barındırılan hali hazırda yer alan pay senetlerini ticarete çıkarmasıdır.

Direkt bir yayınlamada, bir kuruluşun geliştiricileri ve kullanıcıları hali hazırda yer alan pay senetlerini kamuya doğru ticarete açar. Bir halka arzda, bir firma yeni pay senetleri ticarete çıkarılarak firmanın bir parçasını elden çıkarır.

Direkt bir yayınlama kanalı ile arza açık hale getirilen firmalar çoğunlukla fazladan bütçe kapasitesi yükseltmeye dikkat vermezler. Bu yapının yerine bütün dikkatleri, pazarın ilgisini kendi üzerlerinde toplamak ve kullanıcıları ödül vererek teşvik etmektir.

Coinbase IPO Kripto Para Piyasasına Neler Katacak ?

Coinbase’in ilgi çeken cezbedici kazanç elde etmeleri, ticaret pazarı bundan böyle bir kripto para firmasının arza açık yayınlanmasının ana kritik sıkıntısını geçtiği için, daha kültürel yapıya kavuşmuş norm paraya bağlı olan firmaları endüstriye çekecek.

Ek olarak Coinbase’in kazanç getirileri, kripto para firmalarının kazançlı gelirleri elde edebileceğini gözler önüne serdi, finans yapılarının kıymetli bir kullanım olabileceğini önümüze sunan diğer bir işarettir.

Bu, daha çok olası firmanın bilançolarına Bitcoin kripto para birimi katarak, kripto sisteminde para ödeyerek ya da kripto para sisteminde servis etmenleri için karşılama yolu vaat ederek faaliyetlerinde Kripto para birimlerini özümsemelerinin yolunu ardına dek açabilir.

Binance finans merkezi yöneticisi Chanqpenq Zhao ve FTX üst düzey yöneticisi olan Sam Bankman-Fried tarzı ileri gelen kripto para birimi sayıları ve adetleri, Coinbase’in yayınlanmasını teşvik etmek için yola baş koydular.

Her iki göze çarpan kişi de Coinbase’in kıymetinin epeyce az ve cezbedici olduğunu düşünüyor, fakat finans merkezi pazara faaliyet göstermeye başladığında kuşku duyanların yanlış olduğunu ispatlayacağı mevzusu hakkında pozitif görüşlere sahip.

Binance Kripto Kredileri Nedir ?

Bu artış trendi, bir tüm olarak endüstri için ümit verici ve kripto para birimlerinin bundan böyle kayda alınmaya başladığına yönelik değerli gösterge durumunda konum alabilir.

Devasa ölçütlerde finans yapısı kurumları, genel olarak onay gören ticaret piyasa protokolleri ve alanlarının yanına ek olarak bir kripto firması duyurduğunda, bu sadece endüstri için ümit verici bir ileri taraflı gösterge durumunda konum alabilir.

Protokol bilhassa klasik kullanıcılar dahilinde son derece ünlü durumda olduğundan, başka finans yapılarına nazaran karşıladıkları tutarların bilincinde olmayabilirler.

Coinbase çoğunlukla kripto para birimlerine giriş göstermek için en basit protokol olarak atfediliyor, bu hareket ile tutarlardan kazanım gösterdikleri gelir enteresan değil.

Birçok soruyu aydınlattık, peki şimdi şu suali sormalı; Coinbase hareketli ticaret zamanlarında hangi yol ile ve kaç birim miktarda tutar sahibi olacak?

Piyasa havuzu azalmaya başladığı zaman ve başka finans yapıları, endüstrinin gelişmesi ile daha da eşleşmek için daha az oranlı tutarlar servis ettiğinde, Coinbase bir evvelki neticeleri devamlı olarak geliştirmekte sıkıntılı anlar yaşayabilir ve bu da pay senedi ücretlerindeki azalış yönelimine sebep olabilir.

Coinbase, kripto para birimi ücretleri, isteği ya da havuz seviyesi azalış gösterirse çalışma temasının kayda değer seviyelerde etki altına maruz kalacağı durumu hakkında ikaz etti. Ek olarak Coinbase, ileri seviyeye ulaşmış koruma denetim yapılarına vakıf olsa da siber saldırılar ya da denetim ve koruma prensip aşımı için her daim muhtemel sorun bulunmaktadır.

Kripto para birimleri, piyasa pazarı ve faaliyet mevzu bahis olduğunda daha çok denetim ve muhtemel olası sınırlamalar için esas amaç olduğundan, denetleyici ve kontrol edici kararsızlığın her daim var olan hayaleti de devam göstermektedir.

Bu kayda alınması iktiza eden bir şey olsa dahi ticaret pazarı sirkülasyonlarını ön görmek problemli olabilir ve kripto para türevlerinin dünya çoğulundaki genel olarak ele alınması ile Coinbase hali hazırda yer alan prensiplerini muhafaza edebilir.

Kültürel hale gelmiş ticaret piyasalarına karşı yükselen etki altına girme, kitle etkileşim vasıtalarının alakası, yükselen katılımcı altyapıları ve ekonomik tabanlı kullanıcıların bu kripto para birim sektörüne girmesi için hali hazırda yer alan reel ve hayatta karşılığı olan öge.

Diğer Kripto Para Borsaları da Halka Arz Olacak mı ?

Binance ve Coinbase’in bu hareketlilikte söz almasının ardından yapı havuzu açısından ilk üçte yer alan en ünlü borsa olan Kraken, diğer bir kaynak yaratma periyodu kanalı ile bütçe oran yükseltmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor. Coinbase’in kamuya açılma kararının nasıl verimli bir faaliyet gösterdiğini ele almak için bunu başka bir zaman dilimine bırakıyor.

Bu, başka finans yapılarının da reel bir karşılama kritiği için karşılaştırma yapmak için Coinbase’i örnek aldığının reel bir göstergesi olabilir.

Fakat yapı havuzlarında global alanlarda en ünlü finans yapısı olan Binance’in arza doğru açılma hedefi bulunmamaktadır. Binance yöneticisi, Binance’in elde tutulan norm kaynaklarından ve gelişmesinden memnun olduğunu, bunu bir arza açık hamle ile sıkıntıya sokmak ve sekteye uğratmak için herhangi bir sebep bulamadığını ifade etti.

Direkt bir şekilde yayınlamaya doğru gelen zaman dilimi içerisinde, bu paraların hepsi, yayım yapmadan evvelki zamanlarda bütün süreçlerin maksimum düzeylerine erişen tutar ve yapı havuzunda devasa yükselişler kaydetti.

Kripto para birimleri firmanın bir parçasının payını ya da rastgele bir hazinesini servis etmesi dahi katılımcılara sanal evreni ve finans yapısının vaat ettiklerini teşvik etmeleri için bir alternatif kanal servis ediyorlar.

Başlangıç üç sıralamada yer alan finans merkezinin bütünü içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde değişik çeşitli alanlardayken, ileriki süreçlerdeki yayınlamaların nasıl durumda bürünebileceğini aktarmak çok olası olmayabilir. Coinbase’in yayınlanması hedefe ulaştı ise ve endüstrideki gelişmeyi, iyileştirilmeyi destekçi durumda bırakıyor ise, başka finans yapılarının da aynı yolu izlediği varsayımına, öngörüsüne ulaşmak oldukça basittir.

Bu gelişme ile beraber, Binance finans merkezi mevzu bahis olduğunda, piyasa egemenleri, sektörünün gelişmesi ya da uyum sağlaması için arza açık durumda bir yayınlama ya da arza açık durumda şart durumda olmadığına da gösterge edebilir.

Ne denli durumda kaynaklanıyor ya da hangi yola girerse girsin, Coinbase’in direkt bir şekilde yayınlanması, sektörünün nihai esas trend ekonomik yapılı pazarlara girmesi için gereksinim olarak gördüğü hızlandırıcı bileşen olabilir.

Bitcoin ve başka kripto para türevleri günümüzde de olası tehlike içeren yatırımlar olarak atfedilse dahi gittikçe daha çok adette ticaret piyasası öncüsü faaliyetlerinde kripto para birimlerini elinde saklı barındırmaya ve özümsenmeye baş gösteriyor.

Bu, Coinbase‘in verim oranına bağlı olan daha sağlam kararlar vermemize, kripto para çeşitlerinin ne denli ünlü duruma eriştiğini anlama, hesaplamamıza ve ümit ediyoruz ki endüstriye daha çok seviyelerde etki altına girmesinin ve alakanın hediyelerini elde etmemize, kendi cüzdanımızda tutabilmemize olanak tanıyabilir.

Kripto para birimi sektörünün temel trend ekonomik yapılı pazarların ve kullanıcıların bir uzvu olduğunu kavrayarak gelişmesine olanak tanıma süreci, bu anlatı yalnızca uzun süreli faaliyet ve yol harita stratejilerinde kazançlı durumda olabilir.

Piyasalar

Son Yazılar

Benzer Konular

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz