Bütün Yönleri ile Kriptoda Arbitraj Kavramı

Kripto arbitrajı, çeşitli kripto para birimi ticaret pazarlarındaki tutar değişiminden muhtemel olarak uygun ve talep edilen kazanç gelirleri elde etmek için popüler bir metottur. Kripto para birimi ticaretinde yer almak, doğru orantılı kazançlar elde edecek biçimde yapılabilir.

Arbitraj Kavramı Tam Olarak Nedir?

Arbitraj, bir menkul değeri olan bir pazardan temin edip daha sonra tutar kur değişiminden faydalanarak diğer bir ticaret pazarında daha çok bir tutara elinizden çıkarmanızdır. Kolay bir şekilde anlatmak gerekirse, arbitraj, bir ögenin tutarındaki çeşitli piyasa alanlarındaki kombinasyonları pik seviyesine ulaştırma durumudur.

Bu, kullanıcılar pay senedi, tahvil ve döviz pazarlarını ele alırken kripto para ticaret pazarını meydana gelmesinden çok daha evvel kullanıcılar dahilinde genel bir hamle bütünü idi. Çoğunlukla arbitraj yapan kişilerce ortaya atılan bu piyasa prensibini kullanan kullanıcılar, öge tutarları dahilindeki az korelasyon durumu sebebi ile bu ticaret pazarı durgunluk durumundan gelir elde etme muhtemel olası yeteneğine vakıftır.

Pazarda gözlemlenen performans düşüklüğü izlenimleri kültürel hale gelmiş ekonomik çevrelerde daha çok rastlanılırken, kripto pazarı ticaret yerlerinde daha kısıtlı seviyelerde görülüyor. Kripto para finans yapısı endüstrisinin çalışma ilke ve prensipleri buna zemin hazırlıyor.

Kripto Para Arbitrajı Nedir ?

Kripto para arbitraj düzenlemesi, kültürel yapıya kavuşmuş ticaret alanlarından edinilen aynı arbitraj prensibini ele alır. Çoğunlukla bu faaliyet çeşitli tutarlara vakıf iki varyasyonlu kripto finans merkezi kullanılarak yapılır.

Kripto arbitrajını kazançlı duruma dönüştürmek için, kripto ögelerini daha az bir tutara temin etmeniz ve daha sonrasında baka finans yapılarında daha çok bir tutara elden çıkarmanız gerekir. Daha ufak platformların daha devasa finans merkezlerinin tutarlarını izleme muhtemel durumu daha olası durumda olsa da durum bütün zaman dilimi süreçleri içerisinde böyle değildir. Tutar değişkenlikleri ya da pazarda gözlemlenen performans düşüşleri, kullanıcılar için bu biçimde arbitraj olanakları servis edebilir.

Hacmi daha fazla olan finans yapıları daha çok tutar seviyeleri vaat ederken, daha ufak finans yapıları çalışma prensibi yakın olan içerik meydana getirmek için kıyasıya yarışmacı durumda konumlanmak mecburiyetindedir. Bu ürünlere karşılık gelen tutarlar piyasadaki hareketlere ve isteğe dayalı durumdadır, bu hareket ile daha ufak finans merkezleri daha düzenli ve sürdürülebilir sonuçlar verebilir.

Kripto ticaret pazarlarının sağlam ve tutarlı faaliyet gösterememesi şartı ile, birtakım alternatif kanallar kullanmak olanaklı duruma gelir. İki temel kripto arbitrajı çeşidi bulunmaktadır;

 1. Kripto finans yapıları dahilinde yapılan arbitraj
 2. Aynı kripto finans merkezinde uygulanan arbitraj düzlemi

İki finans yapısı dahilindeki arasındaki ilk arbitraj türü epeyce kolaydır.

Diğer yapıların tıpatıp bir şekilde çalışan kripto para borsasında kripto arbitrajı faaliyeti göstermek için iki çeşitli kripto para temin edip daha az tutara elden çıkarmanız gerekiyor.

Bu gelişme ile beraber, kripto para birimi tutarları ileri seviyede dinamik durumda olduğundan ve bundan ötürü arbitrajın neticesini etki altına alabileceğinden, kripto arbitrajlarının meydana getirdiği olası tehlikelerin bilincinde olmak son derece değerlidir.

Kripto Arbitrajı Hangi Sebep ile Meydana Gelir ?

Birtakım kişilerce arbitraj olanaklarının olamayacağına sırtını dayarken, hali hazırda yer alan piyasalardan gelir elde etmenin bir kanalının bulan kullanıcılar da var.

Kripto arbitrajının hangi sebep ile meydana geldiğine dayalı birtakım sebepler bunlardır;

 1. Finans merkezi yapıları arasında kripto likiditesinde bir farklılık bulunmakta
 2. Çeşitli kripto finans yapıları
 3. Para yatırma ve çekme zaman dilimleri
 4. Çeşitli ticaret alanlarındaki arz ve istek dereceleri
 5. Para birim cinsi kurları
 6. Dağılma ve mali sarfiyat durumu
 7. Yeteri kadar kullanıcı olmaması eksikliği

Listelenen birtakım kripto para finans yapıları, bir sanal ögenin farklı likiditesinden oluşan kronoloji ile bir değişikliğe vakıf olabilir.

Çeşitli finans yapıları ele alındığında diğer bir kripto arbitraj olanağı meydana gelebilir. Birtakım finans yapıları toptan katılımcılar için daha makul durumdadır, başkaları ise kurumsal kullanıcılar için daha makul durumdadır.

Likidite Sağlayıcı (LP) Tokenleri Nedir ?

Kurumsal kullanıcıların problem ile karşı karşıya kalabileceği devasa ticaret listeleri dahilinde ücret değişkenliği var. Fakat bu, sözü geçen finans yapılarından temin eden ve ögeyi bir toptan alım satım protokollerinde elden çıkartan kullanıcılar için bir kripto arbitraj olanağını üstünde taşıyor. Çalışma prensibine dayalı piyasa alan hareketi, bu arbitrajı kullanıcılar için kazançlı duruma getirecektir.

Kripto finans yapılarının çeşitli para temin etme ve para kullanıma sokma zamanları olduğunda kripto arbitraj olanakları yükselir. Daha seri alım satım değişim zamanlarına olanak tanıyan finans yapıları, ticaret pazarı hassasiyetini başkalarından daha seri yakalar. Kripto para biriminden elde edilen transfer ücret maliyeti, diğer bir arbitraj olanağıdır.

Kullanıcılar, kripto para birimi pazarı hareketleri yaparken dahi tutar döviz değişimlerinden faydalanabilir.

Kripto Arbitrajı Çeşitleri

Arbitrajın birden fazla çeşidi olmasına karşın en popülerleri şunlardır;

 1. İkili arbitraj: Bu, kullanıcıların ticaret alanları performans azalışlarından gelir elde etmek için sanal ögeleri iki finans yapısında aynı zamanda ticaretini yapmasını barındırır. Kullanıcı iki finans merkezinde arbitraj olanakları bulur ve ögeyi en az tutar ile temin eder. Ardından başka finans yapısında ticaretini yapıyor.
 2. Üçlü arbitraj: Bir finans yapısındaki üç kripto para ikileminde, bilhassa bir tanesi kalıcı durumda olmayan az tutarlı olduğunda, bağlantısız ücretlendirmeden gelir elde etmek olanaklıdır. Bir kullanıcı, kripto para birimi için başka kripto para biriminin piyasa hareketi yapabilir.
 3. Merkezi olmayan arbitraj: Bu yol haritası, kullanıcıların Uniswap ya da PancakeSwap gibi merkezi durumda olmayan finans yapılarında (DEX’ler) arbitraj alım satımı faaliyeti göstermesine ortam sunar. Saptanmış bir öge az ya da çok ücretli halinde ise, arbitraj durumu ile faaliyet gösterenler bu çeşitli likidite hacimlerini ele alarak sanal ögelerin ticaretini ele alabilir.
 4. Veriler ile oluşturulan arbitraj: Bu metot, kullanıcıların daha çok seviyede arbitraj olanağı yaratmasına zemin sağlamak için bilgi temaları ve alı satım otomasyon planlarını ele alır. Kendiliğinden yürütülen ele alınan yapı planı, arbitraj işi ile uğraşanların gelir kazanç seviyelerini yüksek seviyeye yükseltirken kısa süre içerisinde yüzleri aşkın biçimde faaliyeti hayata dönüştürmesine destekçi durumda olur.

Arbitraj Alım Satım Faaliyetlerinin Avantajları

Kripto arbitrajının ilk akla gelen yararları şunlardır:

 1. Düşük Seviyeli Olası Tehlike: Aynı süreç içerisinde ticaretini gösterdiğiniz için uzun süreçli kullanım durumlarına göre daha az olası tehlike yer almaktadır.
 2. İstikrarsız Ticari Alanlar Gerektirir: Arbitaj alım satım faaliyeti, değişken durumda olan ticaret alanlarında çok daha olası tehlike göz önüne almadan başarı ile hayata dönüştürülebilir.
 3. Herhangi Piyasa Ticaret Hareketlerine Gereksinim Yok: Ticaret hamle tarafı hangi tarafta olursa olsun gelir elde edilebilir. Bu gelişim ile beraber, devasa boğa hamleleri arbitraj için daha çok olası olanak tanıyacaktır. Bu anlatının sebebi, boğa adı verilen piyasalarının kullanıcılar adına arbitraj faaliyeti göstermekten daha kritik durumda yer almasıdır.

Arbitraj Faaliyetlerinin Dezavantajları

Kullanıcıların öğrenmesi gereken kripto arbitrajının olası tehlikeleri bunlardır;

 1. Faaliyet Tutarları: Birden fazla kripto finans yapısı, kullanıcılardan elde ettikleri faaliyet tutarlarından kar elde eder. Birden fazla kullanıcı faaliyet tutarlarına çok gerekli göz önünde bulundurmasa dahi arbitraj kullanıcıları bu mali sarfiyatlardan bünyelerine kattıkları kazançların devasa bir bölümünü kayıp edebilir.
 2. Kripto Para Finans Yapıları ve Sıcak Cüzdan Tehlikeleri: Bütün bu anlatılara rağmen, kripto para finans yapıları yüksek havuzlu vakitlerde azalma durumu yaşayabilir ya da işlemler aksayabilir. Ek olarak, birtakım faaliyet zaman alımları ve para alım satım problemleri yaşarlar. Olası durumda en kötü senaryo ise, finans yapıları piyasadan kayıp olursa bütün alım satım hacminizi elinizden yok edebilirsiniz.
 3. Teknoloji: Kripto arbitrajı ile muvaffak durumda olmak için, kullanıcıların seri alım satım faaliyeti yapmalarını ve gelir elde etmelerini meydana getirecek son sürüm teknolojiye gereksinimleri vardır.
 4. Tecrübe Birikimi: Kripto arbitraj faaliyetinden gelir elde etmeye faaliyet göstermeden evvel istenen seviyede piyasa tecrübesi elde etmek kritiktir. Taze kullanıcılar, muhtemel bütün arbitraj neticelerini kayda almadan bir ögeye çok seri bir şekilde sıçrayabilir.

Kripto Arbitraj imkanları Nasıl Bulunur ?

İlk olarak, bütün kripto para türevlerinin arbitraj için ele alınıp alınılmayacağını öğrenme durumunda olmalısınız. Emsal olarak, Bitcoin yeterince ulaşılabilir ve devasa oranlarda faaliyet görüyor bundan ötürü de kullanıcılara oldukça fazla kripto arbitraj fırsatı zemini hazırlayamıyor. Fakat, kullanıcılar, kendi hesaplarına gelir kaynağı kazandırabileceği arbitraj olanakları sahibi olmak için iki temel kanal kullanırlar.

Program Kullanımı

Birden fazla finans merkezlerinde bu denli çok kripto para oluşumu yer alırken doğru olanakları bulmak zahmetli bir iş olabilir. Bu sebep ile birden fazla kullanıcı, aynı zaman dilimi içerisinde yüzlerce kripto para çeşidi çevrimini takip eden yazılım işlevli çalışmaları ele alır.

Tutar değişimlerini ve başka ticaret dalgalanmalarını bu biçimde bulabilirler, fakat işin temel nüansı, arbitrajın imkanların izin verdiği en kısa zaman dilimi içerisinde hayata dönüştürülmesi gerektiğidir.

Kullanıcılar alım ve satım durumlarını gereksinim duydukları denli seri bir şekilde saptayamayabilirler. Kazanç geliri elde etme, kripto tutarı farklı durum yapılanmasında hayata dönüşmeyebilir ve genel vakitte, bir kullanıcının finans yapısında kısıt komutlarını saptayabildiğinden daha seri bir şekilde dönüşür.

Bu sebep ile, bir program kısmı, kullanıcıların kripto arbitrajını otomasyon düzlemine yerleştirmesine olanak tanıyabilir. Fakat bu, programı ele alan kullanıcılardan az da olsa teknik veri gerektirir.

Etkin olarak ele alınabilen, genel olarak piyasa pazarı otomasyonları olarak isim verilen birden fazla otomatik vasıta bulunmaktadır ve bunlar, bu seri otomatik kullanıcılar için ele alınabilir.

Daha Düşük Seviyelerde Popüler Kripto Para Birimleri inceleme

Kullanıcılar, daha düşük seviyelerde kripto para birimleri için daha devasa ücret tutarları ile bilgi edinebilir. Bu kripto para birimleri istikrarsız fiyat hareketleri yaşayabilir. Bu gelişme ile birlikte, bu dinamik durum ve istenmeyen yapısı iyi ya da kötü gelişme olabilir, fakat aynı vakit içerisinde arbitraj yol haritalarına olası tehlike katarak tutar çok az ve çok seri şekilde faaliyet gösterir ise devasa kayıplara neden olur.

Kripto Arbitrajı ile Nasıl Kazanç Sağlanır ?

Kripto arbitrajından kazanç sağlayan kullanıcılar, piyasa yönelim yol haritalarını titiz bir biçimde hazırlıyor ve ticaret faaliyet tutarları, faaliyet havuzları ve alım satımları hayata dönüştürmek için gereken zaman dilimi gibi ticaret yapılanmalarının bütün etkenlerini göz önünde bulunduruyor. Ek olarak, arbitraj işi ile ilgilenenler her daim olası tehlikelerden muhafaza etme yol haritalarına vakıftır.

Ticaret alanları çeşitli durumda yer aldığında ve düzensizlikler hali hazırda yer aldığında kripto arbitrajı olanaklı durumdadır. Bu biçimde bir kullanım süreç dahilinde kendi yapılarına katabilecek ufak kazanç kaynakları geliri elde edebilir. En kritik olgu, kullanım yaptırımı yapmadan evvel bir yol haritası dizayn etmek ve kripto para türevlerini, yönelimlerini incelemektir. Uygun vasıta, yol haritası ve veri ile birlikte kripto arbitrajı, kullanıcılar için kazanç geliri sağlayabilir.

Piyasalar

Son Yazılar

Benzer Konular

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz