Velas (VLX) Coin Nedir ?

Velas (VLX), yüksek korumalı, birlikte faaliyet gösterebilir, ileri seviyede entegre edilebilir akıllı kontratlar ve yapılar için kendi kendine anlayabilen ve kendi kendini güncelleyen blok zinciri ağıdır.

Velas, ademi merkeziyetçilik, disiplinli ve yüksek korumadan taviz vermeden geniş hacimli veri yapılama için blok zincirini koruma altına almak için AI ile oluşum gösteren DPOS konsensüsünü (AIDPOS) çalıştırır. Yapay zeka ile işlem gören akıllı DPOS kabul topluluğu algoritmasının aktif edilmesiyle, potansiyel olarak yıpranmış, insana dayalı parametrelerin ortadan yok edilecek ve bu da hata tolerans yapısının %51 taaruzu gibi geneli dev problemin önüne geçecek ve herhangi bir oluşabilecek potansiyel tehdidi olmayacak biçimde sonuç verecek.

Velas (VLX) Çalışma Prensibi

AI ile dizayn edilmiş Delegated Proof-of-Stake (AIDPoS) vasıtasıyla bütünüyle merkezi yapıda olmayan AI, blok zincirinin istek ve arzlarına göre kimin oluşum göstereceğini tercih eder. Velas, sadece görüldüğü lüzum üzerine blok yaratabilir. 30.000 Tx/sn birime kadar harika bir uyarlanabilirlik hızı meydana getiren blok zinciri çalışma yapısı da blok yaratıcıları Yapay Tahmin aracılığıyla kabul görür.

Velas, eşsiz, reformcu bir oy konsensüs yapı oluşumu kullanır. Altı doldurulamayan ‘Yapay Sezgi Delegated Proof of Stake (AIDPOS). AIDPOS mantığı yapısı, Velas blok zincirinin kalbinde yer bulur ve bu mevzuda, ‘Yapay sezgi’ ismiyle anılan teorik bir zaman yönetimiyle teşvik olur. Buradan yola çıkarak, daha önce anlatılan teknoloji, gelen ve giden bütün veri gruplarındaki dogmaları veya bağlantıları derlemeye, açıklamaya ve test etme sürecinde çalışır. Bu yapı, maksimum seviyede efektif bir blok zinciri çalışma performansına neden olur.

Şirket, ağı kötü amaçlı olası potansiyel tehlikelerden ve oluşumlardan muhafaza ederken, sadece lüzum görüldüğü zaman bloklar yaratarak saniyede 30.000’ü aşkın işlem hayata geçirebileceğini savunuyor. Bu, 1 saniyeden 120 saniyeye ulaşan herhangi bir ağda saniyede bir hız bloğu oluşum gösterdiği manasına gelir.

Velas Coin Temel Özellikleri

Schnorr Onayı

Genel blok zinciri platformu, yapı örerken sadece bir tek sanal onaya izin verir. Bu sistemler çoğunlukla alakalı özel şifrelemeye ulaşabilme imkanı olan şahıslardır.

Teknoloji, saptanmış bir cüzdanın her hakiminin, Velas blok zinciri bir veri alış-verişi yapmadan evvel oluşumu onaylamasına neden olur. Bu, bilhassa ortak bir cüzdanın korumaya neden olmayan bir biçimde iş görmesi gereken olaylarda kullanışlı bir durumdur.

Velas İleri Seviye Koruma Denetimleri

Velas’taki oluşum grubu, sabit blok zincirlerinin 30.000 t / ps’ye kadar örebileceğini savunuyor. İleri seviyeye ulaşabilmiş güvenlik aplikasyonlarının korumasını sağlarlar. Bilhassa, Delegated Proof of Stake çalışma prensibinin ana prensiplerinden ötürü platform yüzde 51 gibi inanılmaz bir potansiyel tehdide karşı verimli bir biçimde korunmaktadır.

Asıl olarak, yeni bir bloğun süresi içinde olmak üzere belirlenmesi için Velas’ın en az %80 oranında bir topluluğun konsensüs yapısında olması gereklidir. BU anlatılan özelliklere göre yapısal olarak olanaksız değil. Geneli %80 art niyetli düğüm barındıran yeni bir sirkülasyon oluşumu bloğa ulaşım halinde olmak yaklaşık olarak olanaksız görünüyor.

Ayrıca, bu koruyucu kontroller, çift harcamalı bir saldırı tehdidinin mevcut olmamasını sağlar.

Çoklu Ölçüm İnovasyonu

Katılımcılar, Velas hesabını kullanarak ağın kanıtlı tokeninin yanında başka kripto para birimlerini de teşvik edebilirler. Bu, Bitcoin, Ethereum, XRP, Monero ve EOS gibi seçenekleri barındırır. Velas katılımcıları cüzdan içinden özel şifreleme hatları yaratabilir, yerel faaliyet göstermeyen kripto paraları depolayabilir ve dahası da çok eklemeli yedeklemeler meydana getirebilir.

Velas Kripto Para Birimi Altyapı Çözümleri

VLX coin, bir al ver, birden fazla onay hesabı ve bir pazar ağı da içine almak üzere bütün dünyanın üstünde araştırma-geliştirme yapısı oluşturabilecek bir teknolojidir.

Mind AI gibi kuruluşlar VELAS üstünde kurulum görüyor. Geliştiriciler, yapay zekayı oluşumlara uyumlu hale getirebilir.

Kuruluşlar, Ethereum ve ERC-20 tokenlerine yakın bir biçimde VELAS yapısı üstünde kriptolayabilir.

Yapay öngörü, bir bilgi grubundaki bağlantıları ve dogmaları açıklamak için kullanım gören bir sıra çalışma prensibidir. Platform, çıktı ölçütlerini yeniden dizayn etmeye olanak tanımadan olası hale getirebilen en iyi yanıtları kazanmak için alıntıları seçebilir.

Velas yapısının tespit edilen işlevleri aşağıdaki özellikleri barındırır:

  • Saniyedeki veri miktarı:> 30000;
  • Saniyedeki blok miktarı: 1 saniye – 120 saniye, AI ölçüm prensibine tabidir.

Blok zamanı platform yoğunluğuna (TPS) ilintilidir. Platformun saniyede birden çok yapısı var ise, blok süreci daha az olacaktır. Platformda herhangi bir oluşum yok ise, blok zamanı sabittir. İşlem görmeyen bir blok yaratılması esnasında, gövdesi olmayan blok düzleminden farklı bir şey barındırmaz. AI iyileştirme prensibi, aşağıda listelenen geçmiş yapılardan elde edilecektir:

VelasNode Miktarı, VelasCycle üstüne işlemler, VelasCycle kişiye has şanslar.

Sinir çalışma prensibi aşağıda seçenekleri uyumlu hale getirecektir:

  • Velas düğüm yapısı-Blok çapı-Bloklama zamanı-TPS yapısını verimleştirmek
  • Velas Platformu Üzerinde Yapay Zeka Çalışma Prensibi
  • Velas Ağında AI kullanımının nedeni, kabul oluşumu tutarını en aza indirgemekti.

Velas Ağındaki AI izlenimi:

Alakalı puanı-hediyeleri en ileri seviyeye kavuşturarak platform kullanıcılarını (düğümleri) ağda korumalı bir biçimde oluşum göstermeye ve etkin durumda kalmaya teşvik edin.

Sahte yapıları o metinle alakalı sahte bildirimlerin önüne geçin ve bloklayın. Bu yol sayesinde verimini ve platform için olası tehlikelere dayanma gücü becerisini iyileştirin.

Durum süreci, bundan böyle TPS’yi verimleştirir ve çoğu veri yapı ağı iş baskısını aza indirir. Diğer bir ifadeyle, fazla iş baskısı zamanları üstünde daha fazla hesaplama kuvvetine hakim blok yaratmaya tabi ile topluca blok dizayn etme durumu için etkin sürekli bir süreyle ilintilidir. Hediyeyi tam zamanında ve maksimum biçimde istihdam edin.

Son Olarak Velas (VLX) Kripto Para Birimi Vizyonu

Velas blok zinciri ağı, kabul topluluğu prensibini iyleştirmek için beşeri ve ön görülme durumu olan entegre edilmiş uyumlu sinir yapılarını kullanır. Velas, hali hazırda işlev gören blok zincirlerinin genelini karşı karşıya kaldığı mevcut problemleri ve sıkıntıları çözümlemeye bağlı olarak engeli yok etmeyi hedefler. Nöral platformlar, düğüm kullanımları için hediyeleri ve blok yapım zamanlarını ölçmek için kullanılır. Matris ölçülmesi, hediyeleri toplamak için platform sahiplerinin konumlarına yerleşik hale getirilir. Bitcoin kripto para birimlerine sahip olmak isteyen madenciler bu yapıya yakın bir biçimde, noktalar matrisi ölçmek için dev ölçme alternatifine sahip olmak ister.

Piyasalar

Son Yazılar

Benzer Konular

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here