StarTerra (STT) Coin Nedir ?

StarTerra, Terra’daki 2 farklı geliştirme merkezinden biridir. StarTerra, IDO zaman ilerleyişini oyun haline getirerek kullanıcıların bir IDO’ya dahil olması için yenilikçi bir dizayn oluşturdu. Bu yenilikçi düşünce Polonya konumlu bir grup uzman geliştiriciden oluşmakta ve Terra’nın kurucusu Do Kwon vasıtası ile de teşvik ediliyor.

StarTerra Çalışma Prensibi ve Özellikleri

Başlangıç olarak, kullanıcıların bir IDO yapısına dahil olması için iki çeşitli alternatif kanalı bulunmaktadır; Teminat Altına Alınmış ve Sürpriz Ödüller. Teminat altındaki havuz ile kullanıcıların İDO temini sağlanır. Bu gelişmenin karşılığında ise Ödül hacminde, paylaşımları bir Hediye oluşumuna dahil olmak gibi fırsata dayalıdır.

İkincisi, StarTerra’da bir IDO’ya dahil olmanın farklı alternatif kanallarını sunan beş katman vardır:

  • Sadece Lottery: Kullanıcılar en az yapılı hacim ağırlığı yüzde beş olan en düşük seviyede STT kripto para birimini (beş yüz STT) adil bir şekilde dağıtır. Bu hacim kümesi, çok sayıda tokeni olmayan fakat yine de IDO yapısına dahil olmak isteyen mikro katılımcılar için makuldür.
  • Yalnızca Garantili (Beşinci Mertebe): Bu hacim, makro seviyelerde STT paydaşı olan “balina kullanıcıları” içindir. Bu sebep ile, yüzde otuz gibi oranda bir ortak hacim topluluğu güvence edilmektedir.
  • Hem Garantili hem de Piyango: Oyun oluşturduğu zaman sürece ulaştığı nokta burasıdır. Her bir katman, aynı adette üç yüz STT kripto para birimi miktarında hisseye sahip olmalı ve aynı derecedeki yüzde on beşlik hisseyi bünyesine katmalıdır. Geriye kalan yüzde yirmilik ödüller hacmidir ve üç ayrı katmanın oyun neticelerine göre paylaştırılacaktır.
  • Yalnızca katmanlar dahilinde değil, aynı vakitte her katmandaki kullanıcılar arasında da yarışmacı hüviyet meydana gelecektir. Her yapının sıralı listelemesi, bu yapıya benzer birden fazla oyuna yakın biçimde bir öncü listesi vasıtası ile yenilenir.

Token Birimi Olarak STT Token

STT coin, Strattera kripto para biriminin kısaltılmış sembol halidir. Bir IDO protokolünün tokenleri, kullanıcılar IDO tokenlerini temin ettiklerinde çoğunlukla düşüş gösteren taleple karşı karşıya konumlanır. StarTerra, bunun STT kripto para biriminin başına gelmesini kabullenmiyor, bu sebep ile deflasyonist bir token meydana getirdi (STT kripto para birimini yok etmek için kullanılan yüzde otuz yapı masrafı) ve STT tokeni için daha çok kullanım amacı meydana getirdi.

Totalde yüz milyon adet STT arzı tam olarak otuz dokuz ay süresince paylaştırılacak ve total arz, geri temin etme ve yok etme çalışma prensipler ile devamlı olarak düşürülecektir.

Bir IDO birikim hacmi tükendiğinde birden fazla IDO tokeninde çoğul olarak tespit edilen damping yolundan uzak durmak için StarTerra, STT kripto para biriminin bünyesinde barındırma destekleri meydana getirmesi için daha çok kullanım amacı tasarladı;

  • StarTerra’da IDO dahil olun.
  • STT hediyeleri ve haftalık airdroplar elde etmek için STT kripto para birimine yatırım yapın.
  • Denetim.
  • Likidite payı.

STT Token Nasıl Alınır ?

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde yalnızca Terraswap yapısından STT kripto para birimini temin edebilirsiniz.

STT Tokeni Geliştirici Ekibi, Destekçileri ve İş Birlikçileri

Temel ekipte Wojciech Gruszka, Kamil Jarzombek- Polonya ülkesinde konumlanan iki tokenomik uzmanı yer almaktadır.

StarTerra, Terra yaratıcısı Do Kwon vasıtası ile teşvik edilmektedir.

Yatırım Aracı Olarak StarTerra (STT) Coin

StarTerra, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde en çok TVL’ye vakıf ilk dört blok zincir teknolojisinde oluşum gösteren Terra blok zincirinin bir bölümüdür. Kısa bir zaman evvel Terra’da yeni projeler silsilesi ön gören Columbus 5 yeni sürümünü tam hale getirdi. Bu, şüphesiz kısa zamanda bir IDO protokolüne istek oluşturacaktır.

Solstarter (SOS) Coin Nedir ?

Starterra kripto para birim yapısının IDO tecrübelerine kreatif bir bakış açısı bulunmaktadır. IDO zamanı boyunca katılımcılar için daha dikkate değer duruma dönüşen ilk sanal oyun konseptine evrilmiş geliştirme merkezi. Bu anlatılan yapının yanı sıra StarTerra, STT’yi bünyede barındırmak için daha fazla destek oluşturmak için kendi çalışma prensibine vakıftır (geri temin etme ve farklı kullanım amaçları).

StarTerra, Terra kurucusu ve ileri gelen kullanıcı Hashed vasıtası ile teşvik edilmektedir.

StarTerra, sadece doksan günlüğüne yürürlüğe girmesine karşın, Terra Ecosystem’deki birtakım değerli projelerle iş birliği yaptı. Emsal olarak, Loop Finance alım satımlarını (Terra’da yapılanan üç önemli AMM yapısından sadece biri) total iki buçuk milyon dolarlık gibi bir yükseliş trendi ile sonuca erişti. Tarihi git gide yaklaşan birtakım oluşum hacimleri, Terra sanal dünyasındaki kayda değer adlar olan; StarTerra (launchpad), Orion Money.

Anlatılan projeye yakın bir çalışma prensibinde bulunan diğer projeler ise; Pylon Protokolündeki Terra Launchpad ve PolkaStarter (POLS) yapısındaki birden fazla oluşum gösteren başlatma listesi.

Piyasalar

Son Yazılar

Benzer Konular

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here