Qtum (QTUM) Coin Nedir ?

Qtum (QTUM), bütün her yerde korumalı yapılar meydana getirmek için dizayn edilen bir kripto para birimidir. Qtum’u başka kripto para birimleri ikileminde ileri iten bir blok zincir yapısıdır. Açıkçası Qtum, kendisine yakın para birimlerinden farklı kılan en büyük değişiklik olan bir karma blok zinciri üstünde kurulum göstermiştir.

Karma blok zinciri, Bitcoin platformunu Ethereum Sanal Makinesi ile karışım haline getirir. Bu toplu oluşum, Qtum’un Bitcoin’in kolay ve düzenli yapısını stabil halde kalmasına ve bu yapının üstüne Ethereum’un akıllı kontrat ve DAPP (merkezi olmayan aplikasyon) mümkün kılabilir durumu entegre etmesine yardımcı olur.

Merkezi olmayan bir aplikasyon, arka dip yazılımı bütünü ile merkezi olmayan bir yapılar ikilemi platformda olanak gösteren bir aplikasyon çeşididir. Bu aplikasyonların çok kritik bir özgül özelliği bulunmaktadır, bu da denetim yapılarını son derece yıpratan iyileştirilmiş denetimli koruma sistemidir.

QTUM Tarihçesi

QTUM, 2016 senesi itibari ile bilgisayar yazılımcısı Patrick Dai, üst rütbe yazılımcı Jordan Earls ve blok zincir önderi Neil Mahi aracılığıyla bu sanal dünyaya merhaba dedi. Qtum’u pazara sunulmasından evvel, bu üç yazılımcıdan meydana gelen ekip, birden çok modelin en sağlam yapısını oluşturmak ve bizzat kendi akıllı kontrat protokollerini meydana getirmek için hali hazırda işlev gören birden fazla proje yapısına baktı.

Başka birden fazla kripto para birimi gibi, Qtum da başlangıç koşulunda kitle kaynak oluşturmasına sırtını dayıyordu. Yazılımcılar, 2017 senesi Mart ayında proje kaynağı artırmak için bir ICO veyahut İlk Para Teklifi (kripto para birimleri için bir çeşit kaynak yaratma) etkinliği planladılar. Toplu kaynak oluşturma etkinliği, beş gün dahilinde hemen hemen 15,6 milyon ABD doları kaynak olarak havuza aldığı için alanında sağlam bir başarı idi.

QTUM Proje Gelişim Vakfı

Oluşturulan kaynaklar, “Qtum Vakfı” adıyla bilinen bir vakıf aracılığıyla işlem görüyordu. Qtum ekibi, proje yapımının ilerleştirilmesini denetim haline getirmek ve açık kodlu evreninin korumasını ve entegre edilebilirlik yapısını motive etmek için bu kuruluşu meydana getirdi. Başka rastgele seçilen bir kripto para birimi gibi, Qtum da oluşum seviyelerinde kendisine önderlik yapacak yetkin bir kuruluşa ihtiyaç duyuyor idi.

Bitcoin, Ethereum ve Blackcoin’den açık yazılım programını uyumlu hale getirerek, Qtum’un yaratıcıları uygulamayı tamamen baştan yaratma fikrini benimsemediler. QTUM ekibi, Bitcoin’e yapısal olarak yakın bir blok zinciri teknolojisi üstünde faaliyet gören Ethereum altyapılı bir akıllı kontrat sistemi tasarlamayı başardı. Fikir birliğine erişmenin bir alternatif yapısı olarak QTUM, kendine has olarak Blackcoin için dizayn edilmiş olan Proof of Stake bir sıra programlanmış düzeni dönüştürülmüş bir sürümünü kullanır.

QTUM Kripto Para Biriminin Avantajları

QTUM yaratıcılarının, güçlü bir altyapı meydana getirmek için Bitcoin ve Ethereum’un kısımlarını kullandıkları için baştan oluşturmadıklarından daha evvel değinmiştik. Fakat böyle bir karma yapı dizayn etmek için çok fazla bilgi ve reformcu yapı gerektiriyordu. Bunu yapılabilir kılmak için yaratıcılar, özünde anlatılacak olunursa Hesap Soyutlama Katmanı veya AAL’yi çalıştırdılar.

Bu yazılım bölümü, ikisinin bağlantı oluşturmasını perçinlemek için Ethereum Sanal Makinesi ile Bitcoin’in yazılımı arasına konumlandırdı. AAL kullanılmadan evvel, EVM ve Bitcoin ikileminde bağlantı olanaksız hale gelirdi, bu da bütün QTUM modelini de olanaksız bir yapı oluşumu durumuna getirdi. Bu sebeple, AAL, iki kripto para birimi ikileminde bağlantı misyonu üstlendiği için bütün bu yapıyı karma sistem hale getiren şeydir.

Qtum’un en eşsiz taraflarından biri, dönüştürülmüş PoS algoritmasıdır. Mesela Bitcoin gibi bir iş kanıtı düzeni üstünde faaliyet gösteren kripto para birimleri, madenciliği elinde tutar ve zincirin gelişmesine neden olur. Madencilik, yapıları onaylamak ve zincirde fazladan oluşumlar oluşturmak için farklı bilinmezlikleri çözmeyi betimler. Bununla yola çıkarak, Qtum bütünü ile değişik bir konseptte faaliyet görür çünkü hisse kanıtı düzen çalışması, bir ileriki aşamada bloğun oluşumunu düzensiz bir şekilde seçmek için katılımcıların hissesini kıstas alır.

QTUM’un oluşturucuları, hangi problemlerin aşılması gerektiğini saptayabileceği manasında bir blok zincir teknolojisinin özgül değer özelliğine hakim olacağı bir ileri oluşum misyonuna hakimdir. Blok zincir teknolojisi yapılarının kendi hallerine olası yanıtlamalar haline getirerek teklif halinde sunabilecekleri aşamaya kadar iyileştirebileceğine güveniyorlar.

QTUM’un yaratıcıları, bunun, platformu takip etmek ve teknik problem temel taşlarını belirlemek için has olarak dizayn edilmiş akıllı kontratlar kullanılarak elde edilebileceğine güveniyor. Bu kontratlar daha ileri aşamalarda platformun devamlı olarak oluşturulan mental yapısı ile ilgili verilere bağlı olarak çözüm alternatifleri yaratılabilir. Bu, yaratıcıların problemleri açıklamasına ve tespit edilmesine veya muhtemel alternatif yollar tasarlamasına ihtiyaç duymadan kendi kendini dönüştürerek devamlı olarak kümülatif bir şekilde gelişen bir platforma sebep olabilir.

QTUM Kripto Para Birimi Nerede ve Nasıl Kullanılabilir ?

QTUM ağı, katılımcıların hali hazırda işlem gören Ethereum kontratlarının yanı sıra mevcut Bitcoin servisleri ve platform kanallarıyla bağlantılı bileşene girmesine olanak tanırken, arkaya bakarak kıstas alınabilecek entegre yapısını ilerletmesi manasında, yaklaşımında eşsiz bir deneyim sunar. Diğer bir ifade ile, ağ katılımcılarının mobil cihazlarda iş gören lite hesaplardan akıllı kontratlar faaliyetinin sürülmesini sağlar.

Bu tarz bir elastike oluşum yapısı, çoğul katılımcı tecrübesi için aşırı seviyede kıymetli olmakla birlikte, çoğul olarak akıllı kontratların oluşumunu da etkin bir biçimde verimleştirilebilir. Aynı zamanda QTUM’un temel amaçlarından biri, bu elastiklik tanımını daha fazla katılımcıya reklam, tanıtım yapmaktır.

Dahası, bu kripto para birimi, Qtum platformundaki yapıları onaylattırmak için bir Proof of Stake düzen yapısı icra eder. Proof of Stake veya simgele adı olarak PoS, bir platform düzenindeki katılımcılar ikileminde mutabakata varmak için oluşum gösteren bir çeşit konsensüsün oluşum yapısıdır. PoS çalışma prensibi, bir ileri seviyedeki bloğun geliştiricisi, kazanım olarak atfedilen hazinesine veya yaş durumuna göre düzensiz bir şekilde seçer.

Son Olarak QTUM Token

Yaratıcılar, Bitcoin ve Ethereum’un ögelerini toplayarak, Ethereum blok zinciri teknolojisi haznesini sergilerken Bitcoin güvenirlik konsensüsünü perçinleyebilen bir protokol meydana getirdiler. Bu, katılımcıların düzensiz bir şekilde bir merkezi olmayan aplikasyonu veya yazılım birimini QTUM’un blok zincirinde rastgele bir noksan belirtimi olmadan faaliyet göstermesine olanak tanır.

QTUM coin fiyatı yazımızı hazırlarken 7.2 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Canlı olarak kripto paraların fiyatlarını sitemizden takip edebilirsiniz.

Piyasalar

Son Yazılar

Benzer Konular

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here