Tüm Detayları ile EOS Coin Nedir ?

EOS, katılımcıların merkezi olmayan aplikasyonlar oluşturmasına, içermesine ve faaliyet göstermesine olanak gösteren blok zinciri altyapılı bir ağ protokolüdür. Daha geliştirilme seviyesinde oluşum göstermesine karşın, EOS, merkezi olmayan aplikasyonlar için en sağlam alternatiflerden biri olarak kabul görmektedir.

EOS.IO adi ile tanına ağ, koruma denetimli ulaşım ve kimlik onayı, bilgi içerme ve kullanım yol haritası gibi yapısal işlevler vaat ediyor. EOS.IO’nun yanındaki oluşum, blok zincir yapılı aplikasyon ilerletmeyi daha kolay oluşuma sabitlemektir. EOS, konsept geliştirme için internet vasıta yapılarını kullanımına alır ve bu da bütün plan yapı zamanlamasını internet altyapılı aplikasyonlar yaratmaya benzer duruma sokar.

EOS Tarihçesi, Geliştirici Ekibi ve Genel Özellikleri

EOS ICO, block.one isimli özel bir kuruluş vasıtası ile yaratıldı ve 2017 yılında listelenen teknik makale irdelemesine dayanım gösteriyor idi. EOS kurumsal olarak 1 Haziran 2018 tarih itibari ile aynı anda kurucu üyesi ve geliştiricisi olan Dan Lariner tarafından açık kodlu programlanabilir bir program yapısı olarak pazara sunuldu. Aynı zamanda da Steem ve Bitshares gibi ağ protokollerinin oluşturucusu.

EOS Coin Başlangıç Oluşum Planları

Menşei olarak EOS sınama ağı Dawn 1.0 adı ile sıfatlandırıldı ve Eylül 2017 tarihli itibari ile listelendi. Dawn 2.0 sürümü 4 Aralık 2017 tarihinde, bir diğer sürümü ise 25 Ocak 2018 tarihinde görücüye sunuldu. Dawn 4.0 adı ile sıfatlandırılan bir diğer sürümde açıklandı. Bu oluşum sürümü ise 7 Mayıs 2018 tarihinde duyuruldu. Yetkili ağızlarca belirtilen EOS.IO Dawn 1.0, 1 Haziran 2018 tarihinde kripto para birimi pazarına sunuldu ve şu anda 1.1.4 tabanında iş görüyor.

Block.one kurucu yöneticisi Brendan Blumer’e göre, oluşumun ekonomi yapısına total olarak bir milyar dolar değerinde yatırım oluşturuldu. EOS’un başlangıçta pazara sunulmasından sonra, kripto para birimini kullanıcılara anlatmak ve katılımcıları onunla ilgili duruma dönüştürmek ve motive etmek için bir milyarı aşan token paylaştırıldı. Bu olayların ardından Blumer, block.one vasıtası ile total olarak dört milyar doların havuzda oluştuğuna ve EOS.IO’nun oluşturulmasını finanse yani ekonomi anlamında hacmini genişletmek için kullanıldığını kanıtladı. Bu büyük çerçeveli token paylaşımı, bütün kullanıcıların EOS blok zincirini faaliyete koymasına olanak tanıdı.

Stratis (STRAX) Coin Nedir ?

EOS’un geliştiricisi Dan Lariner, kuruluşların ve işletmelerin birbirine ilintili durumda oluştuğu ve birbirleri ikilemindeki serilenmiş yapılara şans verebileceği akıllı, yapı konseptli bir ağ dizayn etmeyi ve yoluna sokmayı hedefledi. Daha seri yapılanma, kripto para birimlerinin kritik bir tarafıdır ve bu sebeple yaratıcıların temel isteğinde bir yer edinmesi beklenen üzere uzun uğraşlar sonucunda olmadı.

EOS Coinin Avantajlı ve Muazzam Yönleri

Bu kripto para birimini eşsiz duruma sokan şey, EOS tokenini ve EOS.IO ağ platformunu içinde barındıran EOS sanal evren altyapısıdır. EOS tokeni, EOS platformu dahilinde kullanım gören kripto para birimidir. Bu gelişmeler dahilinde, EOS.IO varlığı daha düzensizdir ve bütün EOS blok zinciri platformunu denetleyen, kontrol eden ve sistemli bir şekilde koruyan bir çeşit işletim yapısı olarak faaliyet görür.

EOS.IO, ağın temel teması olan merkezi olmayan aplikasyonların dikey ve yatay entegre edilmesine olanak tanır. Yatay uyarlama, platformunuza daha fazla makine uyarlamak manasına denk gelir (bu durumda blok zincirine dizinler), dikey uyarlamalar ise arzu edilen neticeyi elde etmek için hali hazırda iş gören makineye daha efektif yapılanmalar yüklemek manasına denk gelir. Bu ince verilerin her ikisi de bir araya oluşum gösterdiğinde platform dahilinde daha seri yapılanmalara olanak tanır.

Birden fazla merkezi olmayan platform, katılımcıların ağın meyvelerini kullanabilmeleri için saptanmış paralar tüketmesini gerektirir. EOS’un ön plana çıktığı yer işte tam da bu yerdir, çünkü katılımcının paraları sarfiyat halinde tüketmesini sağlamak yerine, platform onların EOS tokenlerini saklı halde barındırmasına olanak tanır. Böylelikle, sadece EOS coin sahipleri platformu ile faaliyet gösterilebilir ve üstünde merkezi olmayan aplikasyonlar tasarlayabilir veya faaliyete dökebilir. Bir token sahibi platformun işlevini icra etmiyorsa, bant büyüklüğünü blok zinciri altyapılı aplikasyonlar dizayn etmek için EOS.IO’yu kullanmak isteyen başka kullanıcılara basit bir şekilde geçici olarak verebilir.

Ortak Blok Zincir Çözümü Yapısı

Ethereum tarzı blok zinciri altyapılı platformların tam tersine, EOS.IO yaygın blok zinciri problemlerini ortadan kaldırmaya kitlenir. Daha kompakt olarak ağ, blok zinciri dahilindeki hız, entegre olunabilirlik ve elastiklik problemlerini alternatifler halinde yapılandırmayı hedefler. Merkezi olmayan aplikasyon sanla evreninde en sık rastlanan problemler, kaynakların kısıtlı kullanılabilirliği, sabit platform, ağır işleyen yapılar ve kısıtlı veri işlem kapasitesini içinde barındırır. EOS.IO, bu problemleri ortadan kaldırmak için daha fazla entegre edilebilirlik ve elastiklik özelliği sağlamayı hedeflemektedir.

EOS.IO Sorun Çözüm Yolunu Nasıl Sağlıyor ?

Yaratıcılar, EOS.IO platformunun verimlilik problemlerine sebebiyet vermeden binlerce merkezi olmayan aplikasyonu destekleyebildiğini öne sürüyor. Paralel faaliyet oluşumu gösterme ve tam zamanlı olmayan veri yapısı kullanarak bu performans kalite seviyesine erişirler. Paralel faaliyet oluşumu, platformun daha iyi bir netice elde etmek için tek bir yapıyı üzerine koymak üzere birden fazla kaynağı içine alma potansiyelidir. Platform dahilinde tam zamanlı olamayan iletişim, harici bir saat işaret verisi oluşturmadan bilgi aktarım işlemidir. Bu, bilgilerin belirli periyotlara dahil olarak aktarılmasına olanak tanır.

Token Olarak Neden EOS ?

EOS.IO, merkezi olmayan aplikasyonların yaratılması ve kontrol altına tutulmasında daha fazla maddi kapasite çeşitliliği vaat eder. Yapı, yaratıcıların platform fonlarını hisseler ile paralel olarak kullanmalarına olanak tanıyan işlem maliyetlerini tümünden yok eder. Diğer bir ifade ile, burada klasik bir veri başına tutar karşılama alternatifi bulunmamaktadır. Bu biçimde yaratıcılar maddi kapasitelerini daha efektif ve ayakları yere basan bir oluşum biçiminde kontrol altına alabilir.

EOS.IO ağ protokolü, platformun kullanımını ileri seviyede kolay hale sokan işlevler vaat eder. Mesela, ağ, kendi kendini yapılandıran bilgi tabanı ve seçeneklere bağlı oluşum grafikleri gibi işlevlerle dahil olmak üzere ara yüz iyileştirme için bir internet vasıta projeleri kullanır. Bu işlevler, ağ üstünden aplikasyon dizayn etmeyi ve kontrol etmeyi basit hale getirir.

Bu yapılanma ile alakalı eşsiz olan şey, herhangi bir kripto para özelliği modeli sahip olmamasıdır. Bu oluşum yerine, sadece EOS tokenleri ile ödül vermek üzere için gerekli adette dizin yaratan blok yaratıcıları var. Yapımı dizayn edilen her dizinin önemi, bütün blok yaratıcıları vasıtası ile listelenen öngörülen tutar karşılamanın medyan sayısına ilintilidir.

Bu tarz bir yapıyı daha fazla tutar talep ederek art niyetli yollar için kullanmak basit hale geleceğinden, yaratıcılar yapımcı hediyelerini kısıtlayan bir çalışma prensibi yapısı entegre ettiler. Bu çalışma prensibi yüzünden, total senelik enflasyon %5 gibi bir değerin üstüne oluşum gösteremez, bu da kripto para biriminin stabil bir kıymetini muhafaza etmeye olanak tanır.

Piyasalar

Son Yazılar

Benzer Konular

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here